WELKOM

Psychologie praktijk Mind-Zet is een praktijk voor kortdurende psychologische behandeling.

 

Wacht niet te lang 

Misschien vraag je je af of het voor jou goed zou zijn om een psycholoog te raadplegen.

 

Een eerste stap heb je al gezet door op internet op zoek te gaan. En alleen al het feit dat je jezelf deze vraag stelt kan al een goede reden zijn om hulp te zoeken.

 

Het is belangrijk om niet te lang te wachten als je klachten hebt, want juist als je er op tijd bij bent kan een gezondheidszorgpsycholoog je vaak goed helpen.

 

In stap in de juiste richting

Iedereen heeft in zijn of haar leven te maken met hoogte- en dieptepunten. Meestal zal je zelf goed in staat zijn geweest om de draad weer op te pakken als je je in een dal bevond. Maar soms lukt het niet. Je ziet er als een berg tegenop om belangrijke stappen te zetten waardoor je doel ver weg lijkt en je niet weet hoe je verder moet.

 

Een GZ-psycholoog kan je helpen om weer stappen in de juiste richting te zetten.

Samen met jou wordt gekeken naar wat jij nodig hebt. We stippelen als het ware een pad uit op weg naar jou doel. Een pad dat bestaat uit concrete plannen en oefeningen die je zelf of samen met de psycholoog kan doen.

 

Zo leer je nieuwe vaardigheden en kun je op een prettige manier oefenen. Een berg beklim je immers ook niet ongetraind en zonder de juiste uitrusting.

 

Er zijn verschillende soorten therapie. Op de website vind je hierover meer informatie. Kijk rustig rond op de site of neem contact op voor meer informatie.

VOOR

Een gezondheidszorgpsycholoog kan hulp bieden bij zeer uiteenlopende problemen. Hieronder staan enkele voorbeelden op een rij.

 

  • Angst- en dwangklachten
  • Somberheid
  • Klachten naar aanleiding van een schokkende gebeurtenis
  • Problemen bij het aangaan of onderhouden van sociale contacten
  • Lichamelijke klachten waar de huisarts geen oorzaak of oplossing voor vindt
  • Overspannenheid of burn-out
  • AD(H)D (problemen met plannen en organiseren)
  • Problemen met alcoholgebruik, middelengebruik of gokken
  • Eetproblemen

Ook bij andere problemen of wanneer je het zelf moeilijk vindt om je klachten onder woorden te brengen kun je terecht bij Praktijk Mind-Zet. Tijdens een intakegesprek kunnen we samen verhelderen wat er aan de hand is.

 

Werkwijze

Als je je hebt aangemeld zal er binnen twee werkdagen contact met je worden opgenomen voor het maken van een eerste afspraak. Tijdens dit intakegesprek bespreken met elkaar waar je voor komt en wat je met behulp van de gesprekken zou willen bereiken.  We beoordelen of er sprake is van een diagnose en we stellen een behandelplan op dat is afgestemd op jouw situatie en behoeften.

 

Binnen de praktijk wordt zo veel mogelijk gewerkt met behandeltechnieken waarvan de effectiviteit zich wetenschappelijk heeft bewezen.

Naar aanleiding van jou klacht geven we een advies over de soort therapie die daar het beste bij past. Ook maken we een inschatting van het aantal gesprekken dat we denken nodig te hebben. Zorgverzekeraars hebben hiervoor verschillende pakketten samengesteld. Afhankelijk van je situatie wordt door de psycholoog beoordeeld welk pakket je nodig hebt. Meer hierover kun je lezen bij Kosten.

 

Als blijkt dat de hulpvraag die jij hebt niet past binnen het aanbod van de praktijk dan wordt er met je meegedacht over een zinvol alternatief. Je zal hiervoor dan worden terugverwezen naar de huisarts. Ook als blijkt dat jou hulpvraag niet in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar dan wordt dit met je besproken. Je kan er in dat geval voor kiezen de therapie zelf te betalen of terug te worden verwezen naar de huisarts.

THERAPIE

Cognitieve gedragstherapie is een veel gebruikte vorm van therapie waarnaar veel onderzoek is gedaan. De therapie is effectief gebleken bij uiteenlopende klachten zoals angst en somberheid.

 

Een cognitie is eigenlijk gewoon een ander woord voor gedachte. Bij alles wat we meemaken hebben we zo onze eigen gedachten. Dit is heel normaal. Het geven van betekenis aan situaties de gebeurtenissen helpt ons om de wereld te begrijpen en overzichtelijk te maken. Deze gedachten zijn van grote invloed op hoe we ons voelen en op wat we doen (ons gedrag). Helaas is ons vermogen om te oordelen niet feilloos, waardoor we last kunnen hebben van onnodige negatieve gevoelens.

 

Bij cognitieve gedragstherapie staan we stil bij gebeurtenissen uit jouw dagelijks leven waarbij je je onprettig hebt gevoeld of waarbij je bent aangelopen tegen problemen. We delen deze situaties als het ware op in termen van gedachten, gevoelens en gedrag. Een soort ‘ontleden’. Het uitgangspunt van deze vorm van therapie is namelijk dat gedachten, gedrag en gevoelens elkaar beinvloeden. Door goed te bestuderen hoe je denkt, kun je dus feitelijk leren om je gevoel te beinvloeden. Ook kun je leren dingen anders aan te pakken dan je gewend bent. Soms is het namelijk ook zo dat bepaald gedrag negatieve gevoelens en gedachten in stand kunnen houden. Tijdens de therapie gaan we op zoek naar gedachten en gedrag die te maken hebben met jou klachten en helpen we je om vicieuze cirkels te doorbreken door het aanleren van meer positieve of realistische gedachten of het toepassen van ander gedrag of vaardigheden. Samen denken we na over concrete oefeningen die je hierbij stap voor stap kunnen helpen om weer op het goede spoor te komen.

 

Meer informatie over cognitieve gedragstherapie is te vinden op www.vgct.nl

Oplossingsgerichte therapie (solution focused therapy) is een vorm van psychotherapie waarbij de nadruk ligt op wat je zou willen bereiken in plaats van op de problemen die je ervaart. In de therapie wordt er vanuit gegaan dat je als cliënt in wezen de oplossingen voor je problemen zelf in huis hebt, maar dat je er (tijdelijk) door de problemen niet meer ‘bij kan.’ De rol van de therapeut ligt bij deze therapie vooral in het naar boven halen van jou eigen kracht en inzichten. Dit wordt gedaan door het stellen van oplossingsgerichte vragen. Zo worden jou eigen inzichten en oplossingen als het ware weer toegankelijk gemaakt.

 

Voorbeelden van oplossingsgerichte vragen zijn: Stel dat jouw problemen er niet meer zijn of verminderd zijn, wat gaat er dan anders in je leven? Wat zullen de eerste signalen zijn waaraan jij merkt als het beter gaat? Waaraan merken anderen (jouw partner, vrienden, familie, collega’s) als het beter met u gaat? Wat heb je al geprobeerd in deze situatie? Wat werkt er? Wanneer was de laatste keer dat je je beter voelde, wat was er toen anders?

 

Door te stimuleren om de gewenste toekomstige situatie in details te beschrijven ontwikkel je meer inzicht in welke stappen er nodig zijn om dit doel te bereiken. De gesprekken geven vaak een stimulerend en positief gevoel, waarbij je als client feitelijk zelf de expert bent en je eigen doelen bepaalt. Oplossingsgerichte therapie kan goed worden toegepast in combinatie met cognitieve gedragstherapie of mindfulness therapie.

 

Meer informatie over oplossingsgerichte therapie is te vinden op: www.solutionfocused.net

Mindfulness laat zich het beste vertalen door ‘met aandacht of opmerkzaamheid’. De methode is gebaseerd op eeuwenoude boeddhistische meditatietechnieken. Jon Kabat- Zinn heeft het begrip mindfulness uit zijn boeddhistische context gehaald en er een methode mee ontwikkeld waarmee je anders leert omgaan met bijvoorbeeld vervelende ervaringen zoals stress, somberheid, lichamelijke klachten en piekeren. Het wordt ook wel ‘aandachtstraining’ genoemd.

 

Het uitgangspunt is dat wij mensen voortdurend in de doe-modus zitten. Oftewel we zijn alsmaar bezig. Iets aan het doen. We proberen resultaten te behalen, aan verwachtingen te voldoen of we zijn onderweg van A naar B. Veel van deze dingen gebeuren geheel of gedeeltelijk op de automatische piloot. We hebben dus feitelijk weinig aandacht voor wat we nu op dit moment meemaken. Dit geldt ook voor de manier waarop we doorgaans proberen om te gaan met negatieve gevoelens. We willen ze weg hebben door iets te doen. Maar wat gebeurt er eigelijk als je de doe modus zou onderbreken door eens bij de gevoelens of bij het moment stil te staan?

 

Bij Mindfulness leer je hoe je het ‘doen’ even kan onderbreken. Je leert je bewustzijn te vergroten en op een milde, accepterende wijze te kijken naar bepaalde moeilijke gedachten of gevoelens. Mensen die een mindfulnesstraining hebben gevolgd voelen zich vaak meer ontspannen, minder gejaagd en minder gestresst. Door deze positieve effecten heeft de mindfulnessmethode de afgelopen jaren een plek verworven binnen de psychologische hulpverlening. De methode wordt onder meer toegepast als je last hebt van overspanningsklachten, pijnklachten, piekeren of als terugvalpreventie bij depressieve klachten. Tijdens de sessies krijg je ook opdrachten mee voor thuis, omdat het bij Mindfulness therapie belangrijk is om regelmatig te oefenen. Meer informatie over mindfulness therapie kun je vinden op: www.mbct.com

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Het is een behandeling voor mensen die nare of schokkende ervaringen hebben meegemaakt en daar later last van houden. Je kunt hierbij denken aan een ongeluk, geweldsmisdrijf, medische ingreep of verkrachting, maar ook aan langdurige blootstelling aan bijvoorbeeld pesten of mishandeling.

 
EMDR is een behandeling die zich richt op het verwerken van deze ervaringen, zodat je de nare ervaring beter los kan laten. Het is een intensieve maar snelle methode om nare gebeurtenissen te verwerken. Je zal een gebeurtenis niet vergeten maar de herinneringen kunnen wel hun nare emotionele lading verliezen.

 

Na de behandeling zijn mensen in staat aan de gebeurtenis terug te denken zonder dat zij hierdoor nog heftige emoties voelen. Zo kan EMDR er toe bijdragen dat nare gebeurtenissen minder invloed hebben in het dagelijks leven. Voor meer informatie kun je terecht op onderstaande website.

 

www.emdr.nl of download de clientenfolder.

OVER

Mijn naam is Marthe Leuverink. Ik heb Klinische Psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Na mijn studie psychologie heb ik de postacademische opleiding tot GZ-psycholoog (gezondheidszorg psycholoog) gevolgd in Amsterdam. Daarnaast heb ik mijn kennis uitgebreid met verschillende cursussen die zijn gecertificeerd door de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCT).

 

Ik heb ruim zes jaar gewerkt bij grotere GGZ instellingen in de regio en zodoende ervaring opgedaan op verschillende specialistische afdelingen. Sinds 2014 werk ik zelfstandig in mijn eigen praktijk.

Ik ben BIG geregistreerd (nr. 19916532125) en aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut Psychologen).

 

KOSTEN

Praktijk Mind-Zet is een psychologiepraktijk die zich richt op Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

 

Vergoeding voor Basis GGZ komt uit het basispakket van de zorgverzekering. Er is dus geen aanvullende verzekering nodig wanneer je door de huisarts of medisch specialist wordt verwezen. Wel valt de zorg onder het verplichte eigen risico (het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed).

 

Het wettelijk vastgestelde bedrag voor eigen risico in 2022 is 385,– Euro per jaar.

 

 

Door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn maximale tarieven voor psychologische zorg vastgesteld. Behandelaars en zorgverzekeraars maken onderling afspraken over de tarieven die zij declareren en kunnen per zorgverzekering verschillen. Ben je verzekerd bij een aangesloten verzekeraar, dan worden kosten voor psychologische hulp vergoed uit het Basispakket. Wel zal door de verzekering eerst het jaarlijks eigen risico worden doorberekend.

 

Praktijk Mind-Zet heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een overeenkomst in 2024. Let op: Wij hebben géén overeenkomst met CZ, Deltalloyd en Ohra. Ben je daar verzekerd, dan kun je in de praktijk terecht als zelfbetaler of in sommige gevallen met een restitutiepolis.

 

Let op: Wij vragen je nadrukkelijk om 24 uur van tevoren af te bellen als je niet kunt komen. Wanneer niet of te laat wordt afgebeld moeten we de kosten hiervoor a 50,00 Euro helaas gewoon in rekening brengen. Dit wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

 

 

 

 

CONTACT

Praktijk Mind-Zet

Hendrik Figeeweg 5-L

(ruimte 12 R)

2031BJ Haarlem

 

Tel: 06 – 16 54 44 34

 

Mail: info@mind-zet.nl

 

 

AGB code psycholoog

94-(0)60594

 

AGB code praktijk

94-013723

 

Bankrekeningnummer

NL47RABO0144171279

t.n.v. Praktijk Mind-Zet

 

KvK nummer 

59836881

 

 

Helaas is er momenteel geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

 

Kwaliteitsstatuut Mind-Zet (pdf)